Kunduppgifter

Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits vid beställningstillfället är korrekt.

För beställare under 18 år krävs målsmans godkännande. Beställning i annan persons namn utan dennes medgivande polisanmäles.

Priser

Priset som gäller vid beställningstillfället gäller även vid fakturerningstillfället, oavsett om priserna förändras efter att beställningen gjorts. Priset som gäller är det som står på produktsidorna, om inte annan överenskommelse gjorts med kunden.

Om inget pris finns angivet för en produkt, är kunden tvungen att begära offert på produkten i fråga. Vi reserverar oss för felpublicerade priser.

Hur gör man för att handla?

• Välj ut de produkter du vill ha. Klicka på "Lägg i varukorgen" för att lägga dem i varukorgen.

• Klicka på varukorgen (Uppe i högra hörnet).

• Kontrollera att antalet artiklar stämmer i Varukorgen.

• Klicka på "Gå till kassan"

• Välj det betalningsalternativ som passar dig bäst och följ instruktionerna

• Nu är din order lagd och du kommer att få e-post med en orderbekräftelse och kvittens.

• Vi behandlar din order och skickar den till dig så fort som möjligt.

Felaktig information

Vi förbehåller oss för fel i information och specifikationer, på samtliga förekommande produkter på vår webbplats. Vi kan ej heller garantera att en bild återger varans exakta utseende.

Leveranser

Normal leveranstid är 1-5 dagar men vid hög orderingång eller beställning av vissa produkter kan leverans ske lite långsammare. Är någon av de varor Du beställt slut på lager meddelar vi dig detta snarast möjligt, och ger dig uppgift om leveranstiden. Vi förbehåller oss även rätten att neka leverans p g a vår eller leverantörens lagersituation, eller om vi av någon annan anledning inte godkänner beställningen. Vi meddelar kunden (via e-post) ifall sådana situationer uppstår.

Alla leveransbesked är preliminära - vilket beror på att vi reserverar oss för att våra leverantörer ibland kan ändra deras leveransbesked på våra inköpsordrar.

Den maximala tid som en order kan ligga hos Posten utan att hämtas ut av dig som kund kallas liggtid. Liggtiden för vanliga postpaket, pall ett och företagspaket är 14 dagar. Om din order inte löses ut i tid går den i retur till oss på SPOOn Eyewear Store, och du kommer debiteras fraktkostnaderna.

Om Du som kund anser att leverans dröjer så länge att Du önskar avbeställa produkten i fråga, är det Ditt ansvar att ordern avbeställs innan leverans sker, enligt dessa köpvillkor. Delleverans av order kan ske efter överenskommelse (utan extra fraktkostnad).

OBSERVERA: När en order skall avbokas så görs detta genom att e-posta oss på info@spooneyewear.se . En bekräftelse på er avbokning kommer att skickas tillbaka till er e-post. Var mycket uppmärksamma på att ni får denna bekräftelse inom ett dygn (vardagar), annars så finns en risk att er order inte är avbokad.

Om en vara skadats i transporten, ska detta anmälas till transportören vid mottagandet. Dold skada ska anmälas till transportören inom 7 dagar.

Ändring av beställning

Du kan fram till det att din order levereras från oss förändra din order utan extra kostnad (förutom prisskillnaden mellan varorna). Detta gäller dock inte om varan är en specialbeställning. Det pris som gäller är det som är aktuellt vid tillfället för ändringen.

Avbeställning

Du kan utan kostnad avbeställa en order fram till det att ordern levereras från oss, även vid försenade leveranser, fast inte om ordern är en specialbeställning. Har du betalat i förskott får du tillbaka dina pengar inom 20 dagar om du avbeställer, oftast snabbare.

Returer och ångerrätt

Som privatperson har Du enligt distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar (dock lägst 7 arbetsdagar) från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt distansavtalslagen måste Du först kontakta oss. Samtliga fraktkostnader, till och från dig, sker på din bekostnad enligt distansavtalslagen § 18. Tänk på att "fraktfria" produkter har fraktpriset inkluderat i sitt totalpris. Detta gäller självklart inte om vi skickat en vara som ej var den som kunden beställt. Tänk på att du som kund bär ansvaret för återsändningen av produkten.

Citat från Konsumentverket om Distansavtalslagen SFS 2005:59:

"Om du har köpt en vara är du skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du har rätt att göra sådana ingrepp i varan som är nödvändiga för att undersöka den. Naturligtvis ska du vara försiktig och inte göra en mer omfattande undersökning än nödvändigt. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten."

Varan måste returneras i ursprungsskick och i sin originalförpackning. I annat fall debiterar vi kunden för kostnader som SPOOn Eyewear Store lider för att återställa produkten. (Tips: Tänk på att inte försluta era returer med silvertejp, då det förstör pappkartongerna, och försvårar för  SPOOn Eyewear Store att återställa produkten).

Garantier och reklamationer

Vi ger 1 års full garanti på alla nya produkter. Vi tillämpar den nya konsumentköplagen, då kunden har rätt att reklamera en vara inom 3 år, under förutsättning att köparen kan påvisa att det är fel på varan och att det inte beror på slitage eller liknande. Vad som är att anses som ett fel på en vara definieras av tillverkaren eller dess servicepartner.

Om en vara reklameras och inga fel konstateras av serviceverkstad så får du som kund betala undersökningsavgiften som verkstaden tar ut (cirka 500-700 kronor).

Vi ersätter kunders fraktkostnader vid reklamationer, i form av att vi skickar ut fraktsedlar till våra kunder, fast enbart om reklamationen beror på ursprungfel som kan konstateras av antingen serviceverkstad eller SPOOn Eyewear Store.

Spar alltid fakturan som måste kunna visas upp för att garantin skall gälla. Vid problem kontakta oss först via telefon eller e-mail. Sedan löser vi garantiåtagandet på bästa möjliga sätt. Fraktkostnaderna står vi för.

Kampanjer och erbjudanden

De produkter som vi listar under "kampanj" eller "erbjudande" gäller så långt lagret räcker. Om vi eventuellt tar bort en kampanj eller erbjudande på hemsidan, men produkter i dem fortfarande finns i lager, så kommer du att kunna återfinna dem under sina normala produktkategorier i vårat menyträd.

Vid tvist

Vi följer allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist.

Användarsupport

För support av allmän karaktär hänvisar vi i första hand till tillverkaren av produkten i fråga.

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från iRingshops sida som gör att SPOOn Eyewear Store ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser ska utgöra grund till att SPOOn Eyewear Store befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.Leveranser

Normal leveranstid är 1-5 dagar men vid hög orderingång eller beställning av vissa produkter kan leveranstiden bli lite längre. Är någon av de varor Du beställt slut på lager meddelar vi dig detta snarast möjligt, och informerar om leveranstiden. Vi förbehåller oss även rätten att neka leverans p g a vår eller leverantörens lagersituation, eller om vi av någon annan anledning inte godkänner beställningen. Vi meddelar kunden (via e-post) ifall sådana situationer uppstår.

Alla leveransbesked är preliminära - vilket beror på att vi reserverar oss för att våra leverantörer ibland kan ändra sina leveransbesked på våra inköpsordrar.

Den maximala tid som en order kan ligga hos Posten utan att hämtas ut av dig som kund kallas liggtid. Liggtiden för vanliga postpaket och företagspaket är 14 dagar. Om din order inte löses ut i tid går den i retur till oss på SPOOn Eyewear Store, och du kommer debiteras fraktkostnaderna.

Om Du som kund anser att leverans dröjer så länge att Du önskar avbeställa produkten i fråga, är det Ditt ansvar att ordern avbeställs innan leverans sker, enligt dessa köpvillkor. Delleverans av order kan ske efter överenskommelse (utan extra fraktkostnad).

OBSERVERA: När en order skall avbokas så görs detta genom att e-posta oss på info@spooneyewear.se . En bekräftelse på er avbokning kommer att skickas tillbaka till er e-post. Var mycket uppmärksamma på att ni får denna bekräftelse inom ett dygn (vardagar), annars finns en risk att er order inte är avbokad.

Om en vara skadats i transporten, ska detta anmälas till transportören vid mottagandet. Dold skada ska anmälas till transportören inom 7 dagar.

Ändring av beställning

Du kan fram till det att din order levereras från oss förändra din order utan extra kostnad (förutom prisskillnaden mellan varorna). Detta gäller dock inte om varan är en specialbeställning. Det pris som gäller är det som är aktuellt vid tillfället för ändringen.

Avbeställning

Du kan utan kostnad avbeställa en order fram till det att ordern levereras från oss, även vid försenade leveranser, fast inte om ordern är en specialbeställning. Har du betalat i förskott får du tillbaka dina pengar inom 20 dagar om du avbeställer, oftast snabbare.

Returer och ångerrätt

Som privatperson har Du enligt distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar (dock lägst 7 arbetsdagar) från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt distansavtalslagen måste Du först kontakta oss. Samtliga fraktkostnader, till och från dig, sker på din bekostnad enligt distansavtalslagen § 18. Tänk på att "fraktfria" produkter har fraktpriset inkluderat i sitt totalpris. Detta gäller självklart inte om vi skickat en vara som ej var den som kunden beställt. Tänk på att du som kund bär ansvaret för återsändningen av produkten.

Citat från Konsumentverket om Distansavtalslagen SFS 2005:59:

"Om du har köpt en vara är du skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du har rätt att göra sådana ingrepp i varan som är nödvändiga för att undersöka den. Naturligtvis ska du vara försiktig och inte göra en mer omfattande undersökning än nödvändigt. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten."

Varan måste returneras i ursprungsskick och i sin originalförpackning. I annat fall debiterar vi kunden för kostnader som SPOOn Eyewear Store lider för att återställa produkten. (Tips: Tänk på att inte försluta era returer med silvertejp, då det förstör pappkartongerna, och försvårar för SPOOn Eyewear Store att återställa produkten).

Leveranser

Normal leveranstid är 1-5 dagar men vid hög orderingång eller beställning av vissa produkter kan leveranstiden bli lite längre. Är någon av de varor Du beställt slut på lager meddelar vi dig detta snarast möjligt, och informerar om leveranstiden. Vi förbehåller oss även rätten att neka leverans p g a vår eller leverantörens lagersituation, eller om vi av någon annan anledning inte godkänner beställningen. Vi meddelar kunden (via e-post) ifall sådana situationer uppstår.

Alla leveransbesked är preliminära - vilket beror på att vi reserverar oss för att våra leverantörer ibland kan ändra sina leveransbesked på våra inköpsordrar.

Den maximala tid som en order kan ligga hos Posten utan att hämtas ut av dig som kund kallas liggtid. Liggtiden för vanliga postpaket och företagspaket är 14 dagar. Om din order inte löses ut i tid går den i retur till oss på SPOOn Eyewear Store, och du kommer debiteras fraktkostnaderna.

Om Du som kund anser att leverans dröjer så länge att Du önskar avbeställa produkten i fråga, är det Ditt ansvar att ordern avbeställs innan leverans sker, enligt dessa köpvillkor. Delleverans av order kan ske efter överenskommelse (utan extra fraktkostnad).

OBSERVERA: När en order skall avbokas så görs detta genom att e-posta oss på info@spooneyewear.se . En bekräftelse på er avbokning kommer att skickas tillbaka till er e-post. Var mycket uppmärksamma på att ni får denna bekräftelse inom ett dygn (vardagar), annars finns en risk att er order inte är avbokad.

Om en vara skadats i transporten, ska detta anmälas till transportören vid mottagandet. Dold skada ska anmälas till transportören inom 7 dagar.